Styret valgt på årsmøte 2019

 
Leder:                         John Haug
Nestleder:               Per Bjørnsrud
Kasserer:                 Pål Nesse
Sekretær:                Bjørn Schreiner
Styremedlem:   Hilde Bergstå Fjelldal
                                   Finn Anderson
                                   Tom Mårtensson

Revisor:                    Arne Bakken
Varamedlem:        Gunnar Paullsen

Valgkomite:             Birger Tveiten
                                    Terje Skarstøl Lie
                                    Elling Lundesgaard