Om oss

Skarfoss Hytteforening består av 220 medlemmer og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser. Foreningen er upolitisk. Geografisk området er fra Frøystul bru og mot Krokan. Hytteforeningen er ansvarlig for parkeringsplasser i samme område, henstiller til alle medlemmer om å låse bom etter endt passering.  Ønske om ordinært eller støttemedlemskap  kontakt kasserer. Støttemedlemskap  godkjent  på årsmøtet 2019.             Gjennom vår  renovasjonsavgift til Tinn Kommune, får alle hytteeiere tildelt 2 bonger for gratis levering av avfall som ikke skal i container.

Oppslagstavla


07.10.2019
Fra styremøtet i oktober kan nevnes at det fortsatt er medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten. Ber om at dette ordnes snarest, er det problemer kontakt kasserer. Minner igjen at i hytterenovasjonen. Ved å hensette gressklipper, ventilator og lignende ved container, er vedkomne med på å forsøple området. Alle har mottatt 2 stk. bonger fra Tinn kommune hvor slikt leveres gratis,.

11.08.2019
På Finn.no opplyses det at flere hytter i vårt område er til salgs. Dette er mulig årsak til droneflyging i området.

03.07.2019
Det er sommertid og mye trafikk i området, ergo henstiller vi alle om å låse bommen etter endt passering slik at uvedkomne ikke får tilgang til parkeringsplassene.  Når det gjelder vedlikehold av stolper/kjetting, er disse registrert og vil bli reparert.  Ved plassering av båt- varehenger bes disse plassert slik at de ikke er til hinder for annen parkering.

12.06.2019
Det meldes på Facebook at Hyldalsveien er åpen. For å unngå skader på bærelag må fart og vektbegrensninger overholdes. Dette gjelder hele sesongen, og hytteeiere som leier inn håndverkere MÅ informere om dette til de som leies inn. 
Fartsgrensen er 20 km og maks akseltrykk er 3 tonn.

23.05.2019
Høring av forslag til regional plan for Hardangervidda 2019 - 2035, int. last ned under.

09.05.2019
Har fått opplysninger av Stordalen at seterdriften på Bergstaulen starter ca. 15. juni og varer til ca. 25. september. Opplysninger angående seterdriften vil også bli publisert på Facebook under Stordalen Gardsbruk.

09.05.2019 
Norsk Industriarbeidermuseum, NIA er interessert i  gamle bilder fra område.  Hvis du har og vil dele disse, kan de legges inn på www.digitalmuseum.no. Man kan evt. henvende seg til Ingelinn Kårvand på telefon 92287307 eller e-post i.kaarvand@nia.no

Første snøfall i oktober

Foto. Pål Nesse

Høringsplan for Hardangervidda

Årsmøtet 19.04.19

Årsmøtet 2019 ble som vanlig avholdt på Rjukan Fjellstue.
Verts skapet sto for servering av  nybakt kringle og kaffe. 
Leder Per Bjørnsrud gikk av som mangeårig leder, ny leder ble John Haug.
Skarfoss Hytteforening takker Per for arbeidet han har lagt ned i foreningen.
Årsmøtereferat ligger under referater!

Siden er under konstruksjon

Har dere bilder av f.eks dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål) 
 Nb. layout kan variere avhengig av Mobil  eller Pc/nettbrett