Om oss

Skarfoss Hytteforening består av 213 medlemmer og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser. Foreningen er upolitisk. Geografisk området er fra Frøystul bru og mot Krokan. Hytteforeningen er ansvarlig for parkeringsplasser i samme område, henstiller til alle medlemmer om å låse bom etter endt passering.  Ønske om ordinært eller støttemedlemskap  kontakt kasserer. Støttemedlemskap  godkjent  på årsmøtet 2019.  Gjennom vår  renovasjonsavgift til Tinn Kommune, får alle hytteeiere tildelt 2 bonger for gratis levering av avfall som ikke skal i container.

Vinteren er kommet til Hyldalen!!!

Bildet er tatt i dag 30.11.2021 - Foto: Irene BergskåsTelemarksku på beite

Den gang det var kuer på Hyldalsetra

     Fotograf: Wilse, Anders Beer  1935

Oppslagstavla

30.11.2021 Info fra Hyldalen veiforening:
Veien er stengt fra i dag kl. 16!

09.10.2021 
Utsatt 
årsmøte i Skarfoss Hytteforening ble avholdt lørdag 9. oktober kl. 15:00. Referat fra årsmøtet ligger tilgjengelig under fanen referater.

21.08.2021
I etterkant av styremøte 26. juni ble alle parkeringsplasser befart. Det er planlagt vedlikehold av både plassene samt bommene med låser. Arbeidet utføres i 2021 og 2022. Når det gjelder vegetasjon på/ved plassene er  det lov å bidra med fjerning av dette.

25.03.2021
Faktura for medlemskap i Skarfoss hytteforening er sendt ut, dette sammen med beretning og revidert regnskap.  Årsberetning, regnskap/budsjett  samt revisjonsberetning er tilgjengelig under fanen årsberetning.
  
NB. årsmøtet er utsatt

15.12.2020
I disse dager mottar alle hytteeiere i Tinn informasjon vedrørende "Renovasjon for   hytteabonnenter 2021" NB. her er 2 stk tømmekvittering som gjelder for 2021. Ta vare på Informasjonen.
05.10.2020
Årsmøtet i Skarfoss Hytteforening ble avholdt Lørdag 3. oktober kl. 15:00 som annonsert.   12 medlemmer hadde møtt frem, referat fra årsmøtet ligger tilgjengelig under fanen referater.

17.12.2019 Skarfoss hytteforening sin postboksadresse er sagt opp. vg benytt adresser som er gjengitt under fanen "Kontakt oss"   NB. har du tilgang til mail, setter vi stor pris på at dere benytter denne for kommunikasjon. 


Norsk Industriarbeidermuseum, NIA er interesert i gamle bilder fra området, hvis du har og vil dele disse, kan de legges inn på www.digitalmuseum.no Man kan event. henvende seg til Ingelinn Kårvand på telefon 92287307 eller e-post ; i.kaarvand@nia.no

NB. meldinger slettes etter 1 år

Kan noen hjelpe med opplysninger

Om du/dere har opplysninger, hadde det vært fint om de sendes til Per Bjørnsrud ved å svare på innlegget ved FB

Høringsplan for Hardangervidda

Oppfordring til medlemmene

Har dere bilder av f.eks dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål) 
 Nb. layout kan variere avhengig av Mobil  eller Pc/nettbrett