Skarfoss Hytteforening består av 213 medlemmer  og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser

Siste nyheter:


Styret i hytteforeningen sendte klage på kommunens vedtak angående reguleringsendring av Bodineiendommen. Vår klage ble ikke tatt til følge og ble 07.09 videresendt til Statsforvalteren.

Årsmøtet i Hyldalen veiforening 
ble avholdt 2. september på parkeringsplassen ved Geitesetra.

Referat fra  årsmøtet i hytteforeningen 15. april 2022 
er lagt
ut under REFERATER

Regnskap 2021 og Budsjett 2022 
er tilgjengelig under fanen ÅRSBERETNING

Oppslagstavla (flere nyheter, informasjon/innkalling til møter etc.) er flyttet. Klikk på "Oppslagstavla" øverst på siden

Oppfordring til medlemmene


Har dere bilder av f.eks. dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål)
NB! layout kan variere avhengig av Mobil eller Pc/nettbrett