Om oss

Skarfoss Hytteforening består av 213 medlemmer og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser. Foreningen er upolitisk. Geografisk området er fra Frøystul bru og mot Krokan. Hytteforeningen er ansvarlig for parkeringsplasser i samme område, henstiller til alle medlemmer om å låse bom etter endt passering.  Ønske om ordinært eller støttemedlemskap  kontakt kasserer. Støttemedlemskap  godkjent  på årsmøtet 2019.  Gjennom vår  renovasjonsavgift til Tinn Kommune, får alle hytteeiere tildelt 2 bonger for gratis levering av avfall som ikke skal i container.

ÅRSMØTE SKARFOSS HYTTEFORENING

Skarfoss hytteforening avholder Årsmøte Lørdag 3. oktober 2020 kl. 15:00 på parkeringsplassen nedenfor Bergstaulen seter. Ta med tidligere utsendte dokumenter. Håper på oppholdsvær, ta gjerne med noe å sitte på. Det blir ingen servering. Viktig at alle følger covid 19 reglement.


NB. med forbehold om endring av retningslinjer fra FHI/Regjering

Kan noen hjelpe med opplysninger

Om du/dere har opplysninger, hadde det vært fint om de sendes til Per Bjørnsrud ved å svare på innlegget ved FB

Oppslagstavla

11.09.2020 Melding fra veiforeningen: Hyldalsveien  blir stengt for all trafikk mandag 14. september i tidsrommet 08:00 - 19:00  pga. utbedring av skader. Bommen blir låst, det vil ikke være mulighet å få åpnet denne.
24.06.2020
NB. stenging av veien er utsatt pga. maskinproblemer, ny melding følger vedrørende tid for stenging. Leder i Hyldalen veiforening Tom Mårtensson melder at veien åpner  i morgen fredag 19. juni. Det er fortsatt vedlikehold på veien, slik at noe ventetid kan forekomme. Neste uke vil det være sprengningsarbeid, veien vil være helt stengt i perioden fra kl.08:00-19:00 onsdag 24. og torsdag 25.
 

17.04.2020
Styremøte ble pga. corona-restriksjoner avholdt som nettmøte torsdag 16. april. Tidligste tidspunkt, avhengig av når det tillates for større folkemengder er når veien gjennom Hyldalen åpnes.
Det er ingen innkomne forslag innen fristen, sittende styre fortsetter i sine verv frem til årsmøtet blir avholdt. Styret forholder seg til foreslått budsjett. Svar på brev  vedr. løyper ligger under beretning.
NB. Årsmøtet i hytteforeningen og veiforeningen avholdes samme dag, slik som tidligere. Valgkomiteen er informert.


08.04.2020
Til alle som lurer på hva som skjer med skiløypa forbi Bodin/Haddelandsfondet.  refererer vi vedtak som er gjort av Tinn Kommune.
"Veien opp fra Hyldalsveien skal ikke benyttes til biltrafikk. Den skal ikke brøytes, og straks forholdene ligger til rette, skal veien graves av, senest 01.07.2020. Fotodokumentasjon må oversendes"

24.03.2020
Årsberetning, samt foreløpig regnskap/budsjett er tilgjengelig under fanen årsberetning.

17.01.2020
Det er meldt om et hytteinnbrudd langs Møsvannsveien i nærheten av P7. Lurt å sjekke egen hytte!
Oppfordrer medlemmene å delta på spørreundersøkelsen, den skal også være publisert på fb.


17.12.2019
Skarfoss hytteforening sin postboksadresse er sagt opp. vg benytt adresser som er gjengitt under fanen "Kontakt oss"   NB. har du tilgang til mail, setter vi stor pris på at dere benytter denne for kommunikasjon. 

16.12.2019
Som hytteeier i Tinn Kommune mottar du i disse dager informasjon om "Renovasjon for hytteabonnenter 2020"  vær oppmerksom på at nederst på siden finnes 2 stk. tømmekvittering.
Annen relevant informasjon på baksiden.


07.10.2019
  Fra styremøtet i oktober kan nevnes at det fortsatt er medlemmer som ikke har betalt medlemskontingenten.  Ber om at dette ordnes snarest, er det problemer kontakt kasserer. Minner igjen om hytterenovasjonen. Ved å hensette gressklipper, ventilator og lignende ved container er med på å forsøple området.  Alle har mottatt 2 stk.  bonger for levering av slikt avfall.Norsk Industriarbeidermuseum, NIA er interesert i gamle bilder fra området, hvis du har og vil dele disse, kan de legges inn på www.digitalmuseum.no Man kan event. henvende seg til Ingelinn Kårvand på telefon 92287307 eller e-post ; i.kaarvand@nia.no


VIKTIG MELDING

  ÅRSMØTET I SKARFOSS HYTTEFORENING ER PGA. CORONA SITUASJONEN UTSATT INNTILL VIDERE.
              VG. FØLG MED PÅ HJEMMESIDEN OG FACEBOOK. NB FRIST FOR FORSLAG OPPRETTHOLDES! 

 Fiskelykke i Skarfoss


Sigrid Haug Christiansen hadde fiskelykken med seg da hun onsdag 15. juli fikk denne finne ørreten. Den målte 43,5 cm (vekt ukjent), men var nok over kiloen.

Foto: Terje Christiansen

Høringsplan for Hardangervidda

Oppfordring til medlemmene

Har dere bilder av f.eks dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål) 
 Nb. layout kan variere avhengig av Mobil  eller Pc/nettbrett