Om oss

Skarfoss Hytteforening består av 213 medlemmer og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser. Foreningen er upolitisk. Geografisk området er fra Frøystul bru og mot Krokan. Hytteforeningen er ansvarlig for parkeringsplasser i samme område, henstiller til alle medlemmer om å låse bom etter endt passering.  Ønske om ordinært eller støttemedlemskap  kontakt kasserer. Støttemedlemskap  godkjent  på årsmøtet 2019.  Gjennom vår  renovasjonsavgift til Tinn Kommune, får alle hytteeiere tildelt 2 bonger for gratis levering av avfall som ikke skal i container.

Innlegg i  fra 1952

Om noen lurer på hvorfor det er furu innen vårt området, har vi løsningen her.  At det har vært hytteforening for   70 år siden var kanskje ukjent for de fleste.

       Innlegget sto å lese  i Rjukan Arbeiderblad Torsdag 29. mai 1952

Oppslagstavla

15.12.2020 I disse dager mottar alle hytteeiere i Tinn informasjon vedrørende "Renovasjon for   hytteabonnenter 2021" NB. her er 2 stk tømmekvittering som gjelder for 2021. Ta vare på Informasjonen.

05.10.2020
Årsmøtet i Skarfoss Hytteforening ble avholdt Lørdag 3. oktober kl. 15:00 som annonsert.   12 medlemmer hadde møtt frem, referat fra årsmøtet ligger tilgjengelig under fanen referater.

11.09.2020
Melding fra veiforeningen: Hyldalsveien  blir stengt for all trafikk mandag 14. september i tidsrommet 08:00 - 19:00  pga. utbedring av skader. Bommen blir låst, det vil ikke være mulighet å få åpnet denne.
24.06.2020
NB. stenging av veien er utsatt pga. maskinproblemer, ny melding følger vedrørende tid for stenging. Leder i Hyldalen veiforening Tom Mårtensson melder at veien åpner  i morgen fredag 19. juni. Det er fortsatt vedlikehold på veien, slik at noe ventetid kan forekomme. Neste uke vil det være sprengningsarbeid, veien vil være helt stengt i perioden fra kl.08:00-19:00 onsdag 24. og torsdag 25.
 

17.04.2020
Styremøte ble pga. corona-restriksjoner avholdt som nettmøte torsdag 16. april. Tidligste tidspunkt, avhengig av når det tillates for større folkemengder er når veien gjennom Hyldalen åpnes.
Det er ingen innkomne forslag innen fristen, sittende styre fortsetter i sine verv frem til årsmøtet blir avholdt. Styret forholder seg til foreslått budsjett. Svar på brev  vedr. løyper ligger under beretning.
NB. Årsmøtet i hytteforeningen og veiforeningen avholdes samme dag, slik som tidligere. Valgkomiteen er informert.


08.04.2020
"Veien opp fra Hyldalsveien skal ikke benyttes til biltrafikk. Den skal ikke brøytes, og straks forholdene ligger til rette, skal veien graves av, senest 01.07.2020. Fotodokumentasjon må oversendes"

24.03.2020
Årsberetning, samt foreløpig regnskap/budsjett er tilgjengelig under fanen årsberetning.

17.01.2020
Det er meldt om et hytteinnbrudd langs Møsvannsveien i nærheten av P7. Lurt å sjekke egen hytte!
Oppfordrer medlemmene å delta på spørreundersøkelsen, den skal også være publisert på fb.


17.12.2019
Skarfoss hytteforening sin postboksadresse er sagt opp. vg benytt adresser som er gjengitt under fanen "Kontakt oss"   NB. har du tilgang til mail, setter vi stor pris på at dere benytter denne for kommunikasjon. 


Norsk Industriarbeidermuseum, NIA er interesert i gamle bilder fra området, hvis du har og vil dele disse, kan de legges inn på www.digitalmuseum.no Man kan event. henvende seg til Ingelinn Kårvand på telefon 92287307 eller e-post ; i.kaarvand@nia.no

NB. meldinger slettes etter 1 år

Kan noen hjelpe med opplysninger

Om du/dere har opplysninger, hadde det vært fint om de sendes til Per Bjørnsrud ved å svare på innlegget ved FB

Høringsplan for Hardangervidda

Oppfordring til medlemmene

Har dere bilder av f.eks dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål) 
 Nb. layout kan variere avhengig av Mobil  eller Pc/nettbrett