Skarfoss Hytteforening består av 210 medlemmer  og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser

Siste nyheter:

- Innkalling til årsmøte i Skarfoss Hytteforening
Tid: Langfredag 29. mars 2024 kl. 17
Sted: Frøystul fjellkirke
Vedr. agenda og årsmelding: Trykk på lenken under. Regnskap for 2023 og budsjettforslag for 2024 legges ut på hjemmesiden når regnskapet er godkjent av revisor.  

Anbudsutlysningen av vinterbrøytingen av parkeringsplassene - resultat

Anbudsutlysningen ble annonsert 2 ganger i Rjukan Arbeiderblad og informasjon ble lagt ut på Facebook med henvisning til utlysningstekst på vår hjemmeside. Seks aktuelle interessenter ble kontaktet direkte av Hytteforeningens styre. Bare én entreprenør leverte inn anbud. Det var Br. Dagalid AS, Rauland. Dette er samme firma som har stått for brøytingen hvert år siden 1989.
Tilbudet lyder på 336 000 kroner ekskl. mva - 420 000 kroner inkl. mva - samme beløp som vi har betalt for foregående sesong.
Hytteforeningens styre har i møte 7. oktober 2023  besluttet å gå for dette tilbudet. Dette betyr at Hytteforeningens kontingent for 2024 kan holdes på samme nivå som for 2023 - 2250 kr. 

Nøkler til de nye låsene på P-plassene 

Som det framgår av flere innlegg på Facebook, viser det seg at noen av de tilsendte nøklene ikke passer i låsene. Dette skyldes en litt unøyaktig filing av disse nøklene. 
Medlemmene anbefales å sjekke den nøkkelen de har fått tilsendt så snart som mulig. De som har fått nøkler som ikke passer, kan henvende seg til Terje Skarstøl Lie, tlf. 
991 53 792 for å få avtalt levering av ny nøkkel og innlevering av den som ble tilsendt (disse leveres inn til re-filing).


P-plassene skal i brøytesesongen ikke være låst av hensyn til tilgjengeligheten for brøyteekvipasjen. P.g.a. problemer med nøklene til de nye låsene skal plassene heller ikke låses denne påsken. Det kommer oppslag på P-plassen ved geitesetra (P17) med oppfordring om å ikke parkere tilhengere der i påsken p.g.a. knapphet på plasser.   
En hovedgrunn til låsingen av P-plassene i den snøfrie delen av sesongen er at ulåste plasser blir benyttet av fremmede bobiler og andre. Dette har ført til forsøpling av plassene. 

Detaljkart over de enkelte P-plassene

Oppslagstavla (flere nyheter, informasjon/innkalling til møter etc.) er flyttet. Klikk på "Oppslagstavla" øverst på siden

Oppfordring til medlemmene


Har dere bilder av f.eks. dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål)
NB! layout kan variere avhengig av Mobil eller Pc/nettbrett