Skarfoss Hytteforening består av 213 medlemmer  og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser

Vinterbrøytingen av parkeringsplassene langs Møsvannsveien legges ut på anbud

Se under oversiktsbildet

Anbudsutlysning

Skarfoss Hytteforening har ansvaret for brøyting av 18 parkeringsplasser for sine ca. 210 medlemmer med noe over én p-plass areal per medlem.

Plassene ligger langs Rv. 37 mellom Møsvannsveien 115 (mellom Krokan og Rjukan Fjellstue) og broen ved Frøystul.

Innkjøringer og p-plassene skal brøytes ved behov etter hvert snøfall over ca. 10 cm.

Se link til kartskisser over plassene.

Det vil bli gjennomført befaring mandag 18/9 kl. 18:00 og onsdag 20/9 kl. 16:00. Kontakt Terje Lie for avtale - tlf 991 53 792.

Vi ber interesserte levere et pristilbud for hele vintersesongen, uavhengig av hva faktisk snøfall blir.

Fakturering skjer etterskuddsvis.

Vi ber tilbydere sende kopi av firmaattest og orientere om sin erfaring og kapasitet, inkludert beredskap for personell og brøyteutstyr ved mulig sykdom eller ved skader på brøytemateriellet.

En første avtale vil være for kommende vinter. Deretter forventes mulighet for forlengelse for flere år, med avtalt årlig prisregulering.

 

Spørsmål kan rettes til Skarfoss Hytteforening:

Parkeringsansvarlig Terje Lie, tlf 991 53 792

Styreleder Pål Nesse, tlf 907 44 130


Tilbud sendes per e-post:  paal.nesse@noas.org  innen 4. oktober kl 24:00.

Valg av leverandør gjøres den 7. oktober av styret i Skarfoss Hytteforening etter en samlet vurdering av erfaring, kapasitet og pris.

Detaljkart over de enkelte P-plassene

Siste nyheter:

- Anbudsytlysning:
Vinterbrøytingen av parkeringsplassene langs Møsvannsveien legges ut på anbud. 


Oppslagstavla (flere nyheter, informasjon/innkalling til møter etc.) er flyttet. Klikk på "Oppslagstavla" øverst på siden

Oppfordring til medlemmene


Har dere bilder av f.eks. dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål)
NB! layout kan variere avhengig av Mobil eller Pc/nettbrett