Skarfoss Hytteforening består av 213 medlemmer  og har som formål å verne om medlemmenes rettigheter og deres felles interesser

Siste nyheter:

- Årsmøtet i Skarfoss Hytteforening ble avholdt Langfredag 7. april kl. 17 i Frøystul fjellkirke. Referatet kan lastes ned på fanesiden REFERATER

- OBS:
Styret i Skarfoss Hytteforening ser seg nødt til å øke medlemskontigenten for 2023 fra kr. 1500 til kr. 2250.
Bakgrunnen for dette er at utgiftene til brøytingen per hytte er økt fra kr. 1250 til kr. 2000.
Vi har forlenget avtalen bare for denne vinteren. Det var ikke tilstrekkelig med tid til å innhente flere tilbud for vinteren 22/23.
Vi tar sikte på å utlyse en ny anbudsrunde i god tid før neste vinter og tar opp denne saken på kommende årsmøte i april.

- Hytteforeningens klage på kommunens vedtak angående reguleringsendring av Bodineiendommen fikk ikke støtte fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, så kommunens godkjenning av reguleringsendringen blir stående.

Oppslagstavla (flere nyheter, informasjon/innkalling til møter etc.) er flyttet. Klikk på "Oppslagstavla" øverst på siden

Oppfordring til medlemmene


Har dere bilder av f.eks. dyrelivet eller en solskinnshistorie og lignende som dere vil dele med oss på hjemmesiden, setter vi stor pris på det. Hjemmesiden vil også publisere historiske bilder/stoff fra vårt område. (benytter kun materiale som er frigitt til dette formål)
NB! layout kan variere avhengig av Mobil eller Pc/nettbrett