Styret valgt på årsmøte 2019

 
Leder:                        John Haug
Nestleder:               Per Bjørnsrud
Kasserer:                 Pål Nesse
Sekretær:                Bjørn Schreiner
Styremedlem:     Hilde Bergstå Fjelldal
                                   Finn Anderson
                                   Tom Mårtensson

Revisor:                    Arne Bakken
Varamedlem:         Gunnar Paullsen

Valgkomite:             Birger Tveiten
                                    Terje Skarstøl Lie
                                 Elling Lundesgaard