Styret valgt på årsmøte 2020

 
Leder:                        John Haug
Nestleder:               Finn Anderson
Kasserer:                 Pål Nesse
Sekretær:                Bjørn Schreiner
Styremedlem:     Hilde Bergstå Fjelldal
                                   Terje Skarstøl Lie
                                   Tom Mårtensson

Revisor:                    Arne Bakken
Varamedlem:         Gunnar Paulsen

Valgkomite:             Elling Lundesgaard
                                    Tov Arild Veåsen
                                 Per Bjørnsrud