Oppslagstavla

28.03.2023: Innsamling av båtvrak sommeren 2023:
På initiativ fra Hydro Energi AS, Tinn Jeger og Fiskeforening og Aust-Telemark vassområde vil det i sommer og høst foregå en ryddeaksjon for å samle inn båtvrak ved Skarfoss og Hyldalstjønn. Skarfoss Hytteforening har sluttet seg til dette initiativet.
Informasjon om dette er sendt til medlemmene sammen med innkalling til årsmøtet, og lenke til full info er lagt nederst på siden.

23.03.2023:  Årsmøtet
 
i Skarfoss Hytteforening avholdes Langfredag, 7. april kl. 17 i Frøystul fjellkirke. Innkalling/årsmelding kan leses under årsberetning. 

21.09.2022:  
Det pågår for tiden oppgradering av P-plassene, stolper, kjettinger og låser.

07.09.2022 ble hytteforeningens klage på vedtaket ang. reguleringsendring av Bodin-eiendommen til behandling i Samfunn- og miljøutvalget
Klagen vår ble ikke tatt til følge, men bestemmelsene i reguleringsplanen ble supplert med klargjørende tekst:

Hyldalsveien fra parkering P4 ved Delebekken fram til parkering P1 ved Vidar Bodins hytte skal ikke brøytes. Det var i alle fall en positiv presisering.

Saken ble sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til endelig behandling. Vi får håpe på en klok behandling der.


13.05.2022  
Årsmøtet i hytteforeningen 
ble i år avholdt i Frøystul fjellkirke Langfredag 15. april. Referatet kan lastes ned her: https://www.skarfoss.no/referater 
Årsmelding og regnskap 2021/budsjett 2022 kan lastes ned her: https://www.skarfoss.no/%C3%A5rsberetning


FØLG OSS PÅ FACEBOOK: Skarfoss Hytteforening
NB! Meldinger slettes etter 1 år

Rydding av båtvrak