Oppslagstavla

13.05.2022  Årsmøtet i hytteforeningen ble i år avholdt i Frøystul fjellkirke Langfredag 15. april. Referatet kan lastes ned her: https://www.skarfoss.no/referater 
Årsmelding og regnskap 2021/budsjett 2022 kan lastes ned her: https://www.skarfoss.no/%C3%A5rsberetning

04.04.2022 
Styret er bekymret for kvaliteten på den delen av skiløypa som går på Bodin-eiendommen. I forbindelse med Forhåndshøringen ang. forslaget til reguleringendring (se under) har styret sendt en høringsuttalelse 4. april. Denne kan lastes ned nederst på denne siden.

12.03.2022  Årsmøtet i Hyldalen veiforening utsettes til sommeren.

12.03.2022
  
Frøystul Eiendom AS (Bodin-eiendommen) har v/Asplan Viak 09.03 sendt til forhåndshøring forslag til reguleringsendring av eiendommen. Dette fører til endringer med nye veier og parkeringsplasser inntil skiløypa. Mer informasjon kan hentes på kommunens hjemmesider - https://tinn.kommune.no/artikkel/hoeringer-og-kunngjoeringer-tinn-kommune

21.08.2021
I etterkant av styremøte 26. juni ble alle parkeringsplasser befart. Det er planlagt vedlikehold av både plassene samt bommene med låser. Arbeidet utføres i 2021 og 2022. Når det gjelder vegetasjon på/ved plassene er det lov å bidra med fjerning av dette.


FØLG OSS PÅ FACEBOOK: Skarfoss Hytteforening
NB! meldinger slettes etter 1 år

Høringsuttalelse angående reguleringsendring på Bodin-eiendommen