Oppslagstavla

21.09.2022:  Det pågår for tiden oppgradering av P-plassene, stolper, kjettinger og låser.

07.09.2022 ble hytteforeningens klage på vedtaket ang. reguleringsendring av Bodin-eiendommen til behandling i Samfunn- og miljøutvalget
Klagen vår ble ikke tatt til følge, men bestemmelsene i reguleringsplanen ble supplert med klargjørende tekst:

Hyldalsveien fra parkering P4 ved Delebekken fram til parkering P1 ved Vidar Bodins hytte skal ikke brøytes. Det var i alle fall en positiv presisering.

Saken ble sendt videre til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til endelig behandling. Vi får håpe på en klok behandling der.


13.05.2022  
Årsmøtet i hytteforeningen 
ble i år avholdt i Frøystul fjellkirke Langfredag 15. april. Referatet kan lastes ned her: https://www.skarfoss.no/referater 
Årsmelding og regnskap 2021/budsjett 2022 kan lastes ned her: https://www.skarfoss.no/%C3%A5rsberetning

04.04.2022 
Styret er bekymret for kvaliteten på den delen av skiløypa som går på Bodin-eiendommen. I forbindelse med Forhåndshøringen ang. forslaget til reguleringendring (se under) har styret sendt en høringsuttalelse 4. april. Denne kan lastes ned nederst på denne siden.

12.03.2022
  
Frøystul Eiendom AS (Bodin-eiendommen) har v/Asplan Viak 09.03 sendt til forhåndshøring forslag til reguleringsendring av eiendommen. Dette fører til endringer med nye veier og parkeringsplasser inntil skiløypa. Mer informasjon kan hentes på kommunens hjemmesider - https://tinn.kommune.no/artikkel/hoeringer-og-kunngjoeringer-tinn-kommune


FØLG OSS PÅ FACEBOOK: Skarfoss Hytteforening
NB! meldinger slettes etter 1 år

Høringsuttalelse angående reguleringsendring på Bodin-eiendommen