Årsberetning 2019/2020


MRK. Regnskap og budsjett er foreløpig. Endelig  detaljert og revidert regnskap / budsjett legges frem og
godkjennes på årsmøtet
Brev til fylkesmann legger etter regnskap.

Årsberetning 2018/2019

                    For styret, Per Bjørnsrud